• Auditoria energètica Reus

Les auditories energètiques Reus són una de les millors opcions per identificar el consum de casa teva, edifici o empresa. Amb aquesta informació pots identificar quines són les millores que has de realitzar i així aconseguir estalviar energia i alhora diners.

A Enerflux sabem com n’és d’important comptar amb un sistema energètic que treballi de manera eficient. És per això que us oferim la millor atenció i la informació que necessiteu per saber de què es tracta una auditoria energètica Reus.

Auditories energètiques a Reus amb Enerflux

Què és una auditoria energètica?

Una auditoria energètica és un procés dinspecció del sistema de flux denergia duna casa, edifici o una empresa. L’objectiu d’una auditoria energètica és entendre l’eficiència energètica de la instal·lació a què s’està fent l’auditoria. Però, a més, aquesta s’aplica per trobar quins són els punts de consum en què es poden fer alguns canvis per reduir el consum d’energia inadequat, però sense afectar la comoditat dels usuaris.

Aspectes que se solen avaluar en una auditoria energètica a Reus

Les auditories d’eficiència energètica Reus solen avaluar diferents aspectes de l’estructura o edificació en què s’està realitzant. A la majoria de les auditories els punts que s’avaluen són:

  • Dades de limmoble i el consum. En general, se sol·licita les dades importants de l’immoble, plànols de l’estructura i de les xarxes elèctriques. Tot això per avaluar el temps o la data de construcció de lestabliment i les possibles millores o actualitzacions que siguin necessàries implementar.
  • Estudi de la xarxa elèctrica. En aquest cas se solen fer anàlisis al consum de la xarxa elèctrica, a través de registradors de potència als circuits, tot això per després fer una comparació amb les dades que et mostra la factura elèctrica. D’aquest estudi se n’obté informació interessant, com ara la quantitat d’energia reactiva o no aprofitable al circuit.
  • Anàlisi de les característiques físiques. En general es fa un estudi de l’envolupant de l’edificació, tenint en compte tancaments, ponts tèrmics, buits i altres característiques que podrien representar una pèrdua d’energia degut a un aïllament deficient. En general, en aquests casos se solen utilitzar càmeres termografies que detecten les entrades i sortides de calor.
  • Estudi d’il·luminació. La il·luminació és un factor important als centres de treball ia les cases, però la idea és comptar amb un sistema de lluminàries que mantinguin una il·luminació i consum eficient. En aquest cas se sol fer ús del luxòmetre , per fer un estudi i inventari del consum de totes les lluminàries.
  • Sistema de climatització. Es fa una avaluació del sistema de climatització, el sistema de renovació daire i aigua calenta sanitària. La idea és verificar si es compta amb un sistema que mantingui les diferències de temperatura entre l’interior i l’exterior, si més no, de manera que es pugui reduir el consum d’energia de climatització.
  • Inventari d’equips elèctrics i tèrmics. En aquest cas, es fa un inventari dels equips elèctrics de climatització, ventilació, bombes d’aigua potable i calefacció, calderes, equips d’ofimàtica, equips de cuina i altres electrodomèstics. L’ideal és identificar quin és el rendiment d’aquests equips i fer que funcionin de manera òptima.
  • Sistema d’energies renovables. En aquest cas es fa un estudi de quin tipus de tecnologia renovable hi ha instal·lada a ledifici. En cas que no es compti amb cap sistema d’aquest equip, es pot fer un suggeriment de lús de sistemes denergies renovables que et puguin ajudar amb lestalvi energètic i lús òptim de lenergia.

Aquests són alguns dels factors que se solen estudiar quan es fan auditories energètiques reus, potser en alguns casos siguin necessaris fer estudis més avançats.

Enerflux i les auditories energètiques a Reus

Si necessites fer una auditoria energètica a reus, a Enerflux podem ajudar-te .

A Enerflux comptem amb 10 anys d’experiència a l’àrea d’enginyeria de l’energia , per tant comptem amb l’experiència necessària per poder atendre’t i donar-te tota la informació que necessites.

A més, podem oferir-te una avaluació del sistema de casa teva, edifici i fins i tot una empresa i així poder aconseguir l’ús eficient de l’energia a les teves edificacions

No ho pensis més! Contacta’ns

Oferim el nostre servei d’auditories energètiques també a Reus , Riudom s i Barcelona