• Autoconsumo para empresas en Tarragona

Autoncosum per a empreses

Estàs buscant una forma eficient de reduir costos i millorar la sostenibilitat de la teva empresa? A Enerflux, t’oferim solucions d’autoconsum per a empreses a Reus, Tarragona i tot el territori de Barcelona. Instal·lem sistemes d’autoconsum fotovoltaic adaptades a les necessitats del teu negoci. En optar per plaques solars, no només obtens independència energètica i protecció contra fluctuacions de preus, sinó que també reforces la teva imatge corporativa compromesa amb el medi ambient. A més, amb opcions com el Power Purchase Agreement (PPA), pots començar sense inversió inicial. Descobreix amb Enerflux com l’autoconsum pot impulsar la competitivitat de la teva empresa.

Consúltans ja!

Instal·la el teu sistema d’autoconsum per a empreses amb Enerflux

Què és l’Autoconsum per a empreses?

L’ autoconsum fotovoltaic per a empreses és la utilització d’ energia renovable, específicament energia solar, per cobrir les necessitats energètiques internes d’ una empresa. Consisteix en la instal·lació de panells solars a les instal·lacions de l’empresa, que permeten generar electricitat de forma autònoma i sostenible.

Aquest tipus d’instal·lacions fotovoltaiques aprofiten la radiació solar per produir energia elèctrica, que pot ser utilitzada directament per l’empresa per proveir la seva demanda energètica en les seves pròpies instal·lacions. És a dir, l’ empresa genera la seva pròpia electricitat i disminueix la seva dependència de fonts d’ energia convencionals, com la xarxa elèctrica.

Avantatges de l’ autoconsum per a empreses

Avantatges i beneficis de l’ autoconsum fotovoltaic per a empreses

Reducció de costos energètics

Un dels principals avantatges de l’autoconsum fotovoltaic per a empreses és la reducció de costos energètics. En generar la seva pròpia electricitat a través de panells solars, l’ empresa disminueix la seva dependència de la xarxa elèctrica i evita els costos associats a la compra d’ energia. Això permet un estalvi significatiu en la factura elèctrica a llarg termini.

Contribució a la sostenibilitat i medi ambient

L’autoconsum fotovoltaic per a empreses fomenta l’ús d’energies renovables, com la solar, la qual cosa contribueix a la sostenibilitat i a la cura del medi ambient. En reduir la dependència de fonts d’energia no renovables, es disminueix l’emissió de gasos d’efecte hivernacle i es contribueix a la lluita contra el canvi climàtic.

Independència energètica

Mitjançant l’autoconsum fotovoltaic, les empreses poden aconseguir un major nivell d’independència energètica. En produir la seva pròpia electricitat, es tornen menys dependents de la xarxa elèctrica i de les fluctuacions de preus energètics al mercat. Aquesta independència energètica brinda estabilitat i control sobre els costos, millorant la competitivitat de l’ empresa.

Imatge corporativa i responsabilitat social

Implementar l’autoconsum fotovoltaic en una empresa demostra el seu compromís amb la sostenibilitat i la cura del medi ambient. Aquesta acció pot millorar la imatge corporativa i la percepció de l’ empresa davant els seus clients, empleats i altres stakeholders. A més, permet complir amb els requisits i polítiques de responsabilitat social corporativa cada vegada més demandats per la societat.

Procés i requisits per a la instal·lació d’autoconsum per a empreses

Tràmits i autoritzacions necessaris per instal·lar l’autoconsum

Abans de procedir amb la instal·lació d’un sistema d’autoconsum fotovoltaic en una empresa, és important complir amb una sèrie de tràmits i obtenir les autoritzacions corresponents. A continuació, es detallen els passos a seguir:

 • Realitzar una sol·licitud de connexió a la xarxa elèctrica al distribuïdor corresponent, incloent-hi la documentació requerida.
 • Presentar la documentació necessària davant l’ Administració per obtenir els permisos i llicències corresponents.
 • Realitzar els estudis tècnics necessaris, com l’ estudi de viabilitat i l’ estudi d’ impacte ambiental si fos requerit.
 • Contractar els serveis d’un instal·lador autoritzat per dur a terme la instal·lació del sistema d’autoconsum.
 • Realitzar les gestions necessàries per legalitzar la instal·lació davant l’Administració i obtenir

Beneficis fiscals i ajuts per a la implementació d’ autoconsum en empreses

La implementació de sistemes d’ autoconsum fotovoltaic en empreses pot comptar amb beneficis fiscals i diversos ajuts que promouen la seva adopció i en faciliten el finançament. Aquestes mesures busquen fomentar la transició cap a l’ús d’energies renovables i contribuir a la reducció d’emissions de CO2 en el sector empresarial.

Bonificacions en impostos

 • Hi ha bonificacions fiscals que permeten deduir part de la inversió en instal·lacions d’autoconsum en l’Impost de Societats.
 • A més, en molts casos, es poden aplicar deduccions en l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) per la introducció de millores energètiques.

Ajuts de l’ IDAE

 • L’Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia (IDAE) ofereix programes de finançament i subvencions per a projectes d’autoconsum en empreses.
 • Aquests ajuts poden cobrir part dels costos de la instal·lació i fomenten la incorporació d’energies renovables en el teixit empresarial.

Subvencions regionals i locals

 • En algunes comunitats autònomes i municipis, es poden trobar subvencions específiques per fomentar l’autoconsum energètic en empreses.
 • Aquestes subvencions poden incloure, per exemple, el finançament d’ estudis de viabilitat, assessorament tècnic o incentius econòmics per a la instal.lació de sistemes de generació renovable.

Beneficis fiscals i ajuts per a la implementació d’ autoconsum en empreses

L’ autoconsum fotovoltaic per a empreses té un impacte significatiu en la competitivitat empresarial i la seva posició en el mercat. En optar per la generació d’ energia renovable a través de plaques solars o altres opcions, les empreses poden reduir considerablement els seus costos energètics, la qual cosa els brinda un avantatge competitiu enfront d’ aquelles que depenen completament de fonts d’ energia convencionals.

En reduir la factura de la llum, les empreses poden destinar aquests recursos a altres àrees del seu negoci, com la inversió en innovació i desenvolupament, la millora de la producció o la contractació de personal qualificat. A més, en utilitzar energia verda, les empreses augmenten la seva resiliència davant les fluctuacions de preus en el mercat energètic i es protegeixen contra les pujades futures.

Un altre aspecte important és la millora de la imatge corporativa. En l’actualitat, els consumidors estan cada vegada més conscienciats amb la sostenibilitat i la protecció del medi ambient. En implementar l’autoconsum energètic, les empreses demostren el seu compromís amb la reducció d’emissions de CO2 i la seva contribució a la lluita contra el canvi climàtic. Això genera una percepció positiva en els consumidors, enforteix la relació amb els clients existents i pot atreure nous clients que valoren la sostenibilitat.

A més dels beneficis econòmics i d’imatge, l’autoconsum energètic també impulsa la independència energètica de les empreses. En generar la seva pròpia electricitat, les empreses redueixen la seva dependència de les companyies elèctriques i els possibles talls de subministrament. Això brinda estabilitat i continuïtat en la producció, la qual cosa es tradueix en una major competitivitat en el mercat.

Instal·la el teu autoconsum per a empreses amb Enerflux

Amb Enerflux, pots aprofitar el poder de l’autoconsum fotovoltaic a Reus, Tarragona i Barcelona. En reduir les teves despeses energètiques amb plaques solars, no només optimitzaràs els teus recursos per invertir en àrees clau com innovació i talent, sinó que també et blindaràs contra les fluctuacions de preus energètics. Però no és només qüestió d’estalvi: reforça la teva imatge corporativa davant d’un mercat cada vegada més conscienciat amb la sostenibilitat. Amb Enerflux, demostra el teu compromís amb el medi ambient, atrau clients que valoren les accions eco-responsables i assegura una producció estable i contínua. És hora d’enfortir la competitivitat de la teva empresa amb solucions energètiques sostenibles! Contàctans per saber-ne més.