• Auditoria energética Barcelona

Les auditories energètiques a Barcelona són una excel·lent opció , ja que és un dels mètodes a què pots recórrer en el cas que vulguis fer més eficient el consum d’energia a la teva empresa, oficina i fins i tot a casa teva.

A Enerflux podem ajudar-te a que puguis tenir accés a les auditories d’eficiència energètica Barcelona, ​​així podràs disminuir els costos de consum d’energia a casa teva oa l’empresa.

Auditories energètiques a Barcelona amb Enerflux

Quines són les àrees destudi quan es realitza una auditoria energètica a Barcelona?

Com és una auditoria d’energètica, en general se solen avaluar tots aquells equips que consumeixen energia, especialment aquells que se sap consumeixen una gran quantitat daquesta. Alguns d’aquests equips són:

 • La calefacció. Solen ser un dels equips que consumeixen més electricitat, encara que solen ser indispensables a les èpoques més fredes a l’hivern, és important avaluar que el consum sigui eficient i no hi hagi pèrdues significatives.
 • Aire condicionat. És un dels equips més usats en les dates més caloroses d’estiu, per la qual cosa el consum d’energia s’eleva per a aquestes èpoques, per això és important avaluar que el funcionament i el consum de l’equip sigui l’òptim.
 • Aigua calenta sanitària. Els escalfadors d’aigua solen ser un dels equips que més energia consumeixen a les llars, per la qual cosa una falla hi pot portar a un consum més elevat i, per tant, augmentar el cost de la factura del servei.
 • Il·luminació. El consum d’energia d’aquest tipus de circuits dependrà de l’estructura i el tipus de lluminàries que s’estiguin fent servir. L’auditoria energètica et pot ajudar a identificar quines són les lluminàries que més et convenen.

Aquests solen ser els principals equips a estudiar , però també es tenen en compte altres consums elèctrics, però a més altres factors com: l’envolupant de l’edifici, sistema d’escalfament de piscines, processos industrials, possibilitat de la instal·lació d’energies renovables.

A més, a les auditories energètiques a Barcelona es tenen en compte els problemes de gestió , problemes de servei/confort i fins i tot és important el tema de la regulació d’horaris, programacions i consignes.

Per què és important fer una auditoria energètica a Barcelona?

Recórrer a una auditoria energètica a Barcelona és important, ja que a través d’ella pots obtenir informació molt important ia la qual pots treure’n profit per millorar el rendiment energètic de la llar, un edifici i fins i tot una empresa. En recórrer a una auditoria energètica a Barcelona obtens:

 • Informació sobre el consum actual. En recórrer a una auditoria energètica obtens un informe o un estudi sobre el consum d’energia actual a l’establiment.
 • Avaluacions sobre estalvi denergia. Les auditories energètiques permeten fer una avaluació d’estalvi energètic, presentant així dades que es poden fer servir en una proposta assolible.
 • Propostes sobre millores, avaluació de pros i contres. Amb la informació de les auditories, es preparen les propostes de millores perquè es fa una avaluació dels pros i contres dels sistemes instal·lats i dels que es poden instal·lar.
 • Mètodes de finançament i subvencions. En conèixer quins són els canvis que pots fer per millorar el teu consum energètic, pots informar-te sobre l’accés a plans de finançament i fins i tot algunes subvencions.

Un dels principals avantatges d’aplicar els canvis que es recomanen a les auditories energètiques, és que es pot obtenir un estalvi que pot anar entre el 20% i el 30% amb temps de retorn dinversió inferior als 5 anys. De fet, hi ha casos en què es poden obtenir estalvis de fins al 50%.

Quines són les fases que es duen a terme a les auditories energètiques a Barcelona?

Les auditories energètiques a Barcelona solen aplicar-se a través de diferents fases, l’ideal és que es faci així per poder obtenir la informació real sobre l’edifici a avaluar i el consum d’aquest. Algunes de les fases que se solen aplicar són:

 • Recopilar informació. En aquesta etapa es busca recopilar tota la informació possible, incloent dades climatològiques, any de construcció de la instal·lació a avaluar, reformes de l’edifici i les instal·lacions, documents escrits i gràfics de l’edifici com: plànols, memòries descriptives. A més de quantitat de persones que ocupen l’edifici i els horaris de l’ús de l’energia, les factures energètiques, entre d’altres detalls.
 • Visita a l’immoble. En aquesta fase s’avalua l’estat de l’edifici, fent proves que donin informació sobre: ​​coincidència de l’estat actual de l’edifici amb el dels plànols, observar l’hàbit dels usuaris que consumeixen energia, presa de dades i mesures amb diferents dispositius com termòmetres, higròmetres, entre d’altres. A més, es mesura la tensió, la potència i l’energia activa del sistema elèctric i les seves xarxes; addicional es tenen en compte les dades d’il·luminació de l’edifici, casa o empresa usant luxòmetres.
 • Anàlisi del comportament energètic. En aquest cas es fa una avaluació i anàlisi del consum elèctric; en aquest cas es tenen en compte factors de com períodes tarifaris, tarifes per zones i períodes, consum anual, diari i fins i tot per hora. A més, savalua si la tarifa contractada és la més adequada. Aquesta anàlisi és important perquè a través d’aquest s’identifiquen quins són els problemes energètics .
 • Propostes de millora. Un cop identificades quines són les falles de consum energètic, es procedeix a donar a conèixer quines són les millors opcions i tècniques perquè l’establiment pugui reduir el consum d’energia de tipus diferent, tot mitjançant equips i connexions que permetin hi hagi un funcionament òptim. De vegades es divideixen en grups els equips de consum com els de renovació d’aire, climatització, constructives, envoltants, entre d’altres.
 • Viabilitat econòmica. Un cop realitzades les propostes es fa una avaluació econòmica, en què es estableixen algunes possibles millores que es poden aplicar a l’establiment i així aconseguir que aquest sigui més eficient des del punt de vista energètic. En general, es fa un estudi de cost inversió i lestalvi denergia , per donar-li un informe detallat al client.
 • Culminació de l’informe. En aquest informe s’estableixen els objectius de l’auditoria, les característiques físiques i tècniques de l’edifici, els mesuraments executats, instruments de mesures emprats a l’auditoria , els resultats de l’auditoria, les millores i el consum energètic.

Enerflux i les auditories energètiques a Barcelona

Si ja us heu decidit per fer una auditoria energètica a Barcelona No dubteu a contactar-nos!

A Enerflux comptem amb 10 anys d’experiència en enginyeria de l’energia, per tant comptem amb l’experiència i el personal capacitat per fer les avaluacions que necessitis bé sigui a casa teva, edifici o empresa.

A més, podem oferir-te atenció personalitzada perquè puguis aclarir els dubtes que tinguis sobre els diferents serveis que tenim disponibles per a tu.

No ho pensis més! Contacta’ns

Oferim el nostre servei d’auditories energètiques també a Reus , Riudom s i Barcelona