• Aerotèrmia i climatització renovable

Aerotèrmia i climatització renovable

A Enerflux instal·lem sistemes de climatització més eficients. A diferència d’altres opcions com el gas o l’ús de calefactors, l’aerotèrmia és un sistema sostenible que permet climatitzar l’ambient amb un impacte molt menor. Extrau l’energia de l’aire, de l’exterior, i la utilitza dins de casa per aconseguir fred o calor. És un sistema que necessita una quantitat denergia elèctrica molt petita per funcionar, que podem generar mitjançant plaques fotovoltaiques.

L’objectiu: salut, confort
i benestar

Una temperatura confortable i un nivell d’humitat adequats al nostre entorn són fonamentals per al nostre benestar. A Enerflux treballem sistemes de climatització renovable de refrigeració o calefacció amb aerotèrmia, amb l’objectiu de buscar l’equilibri perfecte entre la sostenibilitat i la salut.

Vols saber-ne més?